Een vereniging voor de jeugd

 

Tijdens al onze activiteiten of het nu in onze clubruimte is of op kamp ; jeugdreis e.d. zijn onze leden; niet leden; leiding en bestuur verzekerd voor ongevallen en W.A.(Wettelijke Aansprakelijkheid). Wel moet er bij gemeld worden dat W.A. schades alleen door de verzekeringsmaatschappij gedekt worden als de particuliere W.A. verzekering van de veroorzaker zelf, de W.A. schade niet dekt.

Dit omdat de W.A. verzekering van organisaties, stichtingen e.d. slechts een secundaire dekking heeft.