Een vereniging voor de jeugd

Wij als A.C.H.S. zijn aangesloten bij de landelijke jeugdorganisatie Jong Nederland, als A.C.H.S vallen wij onder district Twente waar binnen wij ook aktief zijn!
Door dat we aangesloten zijn bij J.N., kun jij als ACHS lid aan verschillende landelijke en/of
districts activiteiten mee doen, die door J.N. worden georganiseerd, (waarbij je ook andere
jongeren uit Nederland kunt ontmoeten en eventuele contacten leggen)
Activiteiten zoals: toernooien; uitwisselingen; festiviteiten; tripjes; 16+nacht enz. enz.

Natuurlijk krijgen onze leden op bovenstaande 
activiteiten fikse kortingen